Таушанова: Гражданите са загубили доверие в институциите

„Гражданите в България са загубили доверие в институциите. Имаме законова база за провеждането на обществени обсъждания , но те протичат при малък интерес и залите остават празни. Постепенно трябва да върнем увереността на обществото в неговите възможности. Това е основната цел на проекта “Правото на добро управление и добра администрация-гарантирано право на гражданите от област Кърджали”, заяви Иванка Таушанова.
Областният управител откри кръгла маса, на която се дискутираха идеи за развитието на туризма, земеделието и околната среда.
Проектът се финансира от оперативна програма “Административен капацитет” и е със съдействието на холандски специалисти. Отдавна си сътрудничим с регион Хага. „Заимстваме не само опит, но и култура на управление. Искаме да управляваме в сътрудничество чрез консултации и вземане на решение чрез консенсус, както правят холандските ни партньори. Това те залагат още в училище при симулативни игри на децата”, отбеляза Таушанова. Тя завърши словото си с холандската поговорка “Доверието идва пеша, а си тръгва на кон”.
Сред предоставените за обсъждани предложения за управление бе създаването на специални фондове за изпълнение на проекти от регионално значение, управлявани от Областна администрация. В туризма се прокарва идеята за държавна подкрепа на асоциации и професионални организации, които да кандидатстват по проекти, финансирани по оперативни програми. В земеделието искат да се премине към дългосрочно управление и използване на земи от общинския поземлен фонд, за да се осигури дългосрочна стабилност на използването на земята. В сферата на околната среда се предлагат обществени информационни кампании за разделно събиране на отпадъци.
Георги Кулов
hard admin

*

Top