Таушанова: Граждани ще вземат решения за развитието на региона

Областна администрация-Кърджали стартира създаването на обществено-консултативни платформи в три ключови за региона сектори – земеделие, околна среда и туризъм. Те ще позволят на гражданите да участват пряко в правенето на политики и вземането на управленски решения, както и да упражняват контрол над институциите. „Това бе излъчено като послание и от протестиращите българи. Хората нямаха усещането, че гласът им се чува, не бяха активни като заинтересована страна и това ги извади на улицата”, коментира областният управител Иванка Таушанова. Обществено-консултативните платформи ще бъдат създадени в рамките на европейския проект „Правото на добро управление и добра администрация – гарантирано право на гражданите на област Кърджали”, по който администрацията работи в партньорство с Регион Хага. При сформирането им ще бъде използван опитът на Холандия, която има дългогодишни традиции в консултациите и преговорите между заинтересованите страни за решаване на различни проблеми. „Практиката там показва, че е добре гражданите да се включват в правенето на политика на ранен етап – при подготовката на плановете и стратегиите, а не те да им се поднасят като готов вариант”, обясни Таушанова.

Обществените платформи или съвети ще обсъждат важните проблеми и ще дават идеи за иновации, които да насърчат развитието на земеделието, екологията и туризма, ще участват в разработването на политики и ще гарантират тяхното прилагане. Ще има правила, по които ще функционират и които ще регламентират начина им на работа – представителство и брой на участниците, право на глас, кворум, оповестяване на резултатите от дискусиите и т.н. Предстои да се уточни дали ще съществуват като самостоятелни образувания или като подкомисии на Областния съвет за развитие. Те ще имат и своя фейсбук-страница. Какъвто и да е форматът на платформите обаче, мнението на гражданите ще бъде изслушвано, отчитано и взимано предвид на възможно най-ранен етап – когато проблемите назряват или дадено решение бъде подготвяно, а не когато решенията и плановете вече се изпълняват, уточняват от Областна администрация.

hard admin

*

Top