Таушанова прави кръгла маса, въвежда добри холандски практики

Областният управител на Кърджали Иванка Таушанова събира на кръгла маса общините, териториалните структури на държавната власт и всички заинтересовани страни в сферата на земеделието, екологията и туризма, съобщиха от пресцентъра на областната администрация. Форумът ще се състои на 12 февруари, вторник, от 10 часа в салона на клуб „Casa nova”.
Тема на обсъжданията ще бъдат добрите практики от Регион Хага, с който областната администрация си партнира по европейски проект за модернизация на управлението, и възможностите за прилагането им у нас.
През м. декември екип от експерти бе на работно посещение в Хага и на място се запозна с традициите за вземане на решения при пълен консенсус и с активното участие на гражданите. Холандският опит ще послужи за изработване на иновативен модел за правене на политики в област Кърджали, който да почива на взаимодействието и съгласието между заинтересованите страни. Очакваният резултат са три обществено-консултативни платформи: за земеделие, околна среда и туризъм – сектори, изключително важни за развитието на Източните Родопи. Платформите ще позволят на местната общност да участва в създаването и одобрението на всички важни стратегии, проекти и планове за развитие на регионално ниво. На Кръглата маса ще бъдат направени предложения за иновации в управлението като цяло и в частност в земеделието, околната среда и туризма. Те са свързани с подобряване на регионалната координация при планирането и реализацията на проекти, насърчаване на гражданското участие и преодоляване на недоверието към институциите, изграждане на екологична осъзнатост у хората и полагане основите на регионална схема за пространствено развитие, която да гарантира баланса между икономическия растеж и опазването на природата, стимулиране на инвестициите в зоните за отдих, ефективно използване на земята и т.н. и т.н.

Предложенията за иновации ще бъдат подложени на дискусия на Кръглата маса. Нейната цел е да обедини гледните точки и становища на заинтересованите страни, които да допринесат с опита и професионалния си поглед за разработване на успешен иновативен модел за добро управление в област Кърджали.

—————————————————————–
Пролетна ваканция в Египет! 7 дни в Хургада с чартър на 31.03.

hard admin

*

Top