Таушанова със стратегия за бригадите в Ардино и Крумовград

Областният управител на Кърджали Иванка Таушанова участва в Кръгла маса на тема „Стратегия за доброволците за защита при пожари и бедствия. Предизвикателства и перспективи”, в която се включи и министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов. Форумът се провежда в Гранд хотел „София” по инициатива на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и фондация „Ханс Зайдел”. Целта е да се създадат по-добри възможности и перспективи пред доброволческото движение, което е силно развито на Запад в борбата с бедствията. В дискусията се включиха кметът на София Йорданка Фандъкова, председателят на БЧК Христо Григоров, областни управители, кметове, заинтересовани ведомства, неправителствени организации и др. Основният доклад бе на директора на ГДПБЗН главен комисар Николай Николов. На Кръглата маса бяха формулирани становища за усъвършенстване на законовата рамка, която регламентира доброволческата дейност. През юни м.г. Министерският съвет прие Наредба за създаване и организиране дейността на доброволните формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. През м. септември в областна администрация Кърджали се проведе обучение на местната власт във връзка със създаването на отряди по населени места, тяхното финансиране, оборудване и взаимодействие с противопожарните служби. В област Кърджали първите доброволни формирования действат в общините Ардино и Крумовград.

hard admin

*

Top