„Теклас-България“: Търсим работници, предпочитаме селяните!?

Фабриката на „Теклас-България” в Кърджали отново търси машинни оператори за производство на каучукови изделия. Периодично от компанията обявяват свободни работни места, поради това, че много от наетите не могат да свикнат на темпото на работа.
От фабриката предпочитат да наемат хора от селата, тъй като гражданите не могат да се справят. Тази седмица чрез бюрото по труда са обявени десет свободни работни места.
Георги Кулов
hard admin

*

Top