Тестът в Деня на търпението: 5 от 124 ученици запазват самообладание в критична ситуация

Учениците от СОУ „Васил Левски” –Крумовград се включиха в инициативата на Общинския съвет по наркотични вещества – Благоевград, да се отбележи 25 март  – Денят на търпението, в който се празнува и светлият християнски празник Благовещение. 
В часа на класа учениците от 11 и 12 клас решаваха тест, подготвен от психолози,  за измерване на нивото на раздразнение и всеки си направи оценка по определените критерии. От 124 –ма ученици се оказа, че само 5-ма могат да запазят търпение и самообладание в критична ситуация, но все пак мнозинството изпитва раздразнение само когато има причина. Като положителен  беше отчетен изводът, че няма силно раздразнителни и импулсивни гимназисти.
В двете сгради на училището учениците изготвиха информационни табла с послания към всички за проява на търпение в забързаното ни ежедневие, за повече толерантност и разбирателство, за умение да изслушваме и уважаваме мнението на другия.
Класните ръководители от началния етап проведоха информационна петминутка по паралелки за необходимостта от търпение и разбирателство.
С особен интерес третокласниците решаваха казуса Влез в обувките на другия. Пред голямо изпитание на волята бяха изправени и възпитаниците от ПИГ в начален етап, които участваха в състезанието Да проявим търпение дори когато сме гладни.
Дейностите, проведени във връзка с Деня на търпението, породиха сред учащите се много разговори и дискусии, подложиха на изпитание техните характери, но ги доведоха и до ценни изводи и обобщения като: Нашата сила е в нашето търпение. Уважавай, за да те уважават. Бъди търпелив, ако искаш да постигнеш целите си.
24rodopi.com
hard admin

*

Top