Тест на сиренната система на 1 април в Кърджали

На 1 април от 13 часа ще бъде извършен тест на сиренната система чрез задействане на акустичните устройства в няколко градове в страната, сред които е и Кърджали. Целта е да се провери техническото състояние на сиренната система,  да се усъвършенстват уменията на оперативните дежурни центрове за реална работа, а така също и за обучение на населението за разпознаване на сигналите.
hard admin

*

Top