„Техномаркет“ мотае клиент за 35 лева, получава глоба 500 лева

Собственикът на магазин „Техномаркет” в Кърджали ще плати 500 лева глоба задето купувач бил „мотан” заради дефектен уред за 35 лева.
Съдът в Кърджали потвърди наказателно постановление, издадено от директора на Регионална дирекция при Комисията за защита на потребителите, с което е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лева на „К енд К Електроникс” за нарушение на чл.113 ал.2 вр.ал.1 от Закона за защита на потребителите, като правилно и законосъобразно.
На 28.06.2012 г. двама служители на Комисията за защита на потребителите (КЗП) извършили проверка на магазин „Техномаркет”, находящ се на бул. „България” в Кърджали, стопанисван от „К енд К Електроникс” ЕАД- София, по повод постъпила писмена жалба по електронен път, касаеща закупен на 17.05.2012 г. уред за готвене на пара на стойност 35лв.
Констатирано било, че на 21 май била приета от търговския обект рекламация и уредът бил изпратен за ремонт в оторизиран сервиз. На датата на проверката двамата проверяващи установили, че тази рекламация не била решена, като уредът не бил върнат на потребителя в 30- дневен срок от подаването й. Управителят на търговския обект заявил на проверяващите, че рекламацията щяла да бъде решена чрез замяната на уреда с нов, което отразили в констативния протокол от извършената проверка. Този ден двамата служители на КЗП дали нареждане на търговеца да се яви в Комисията на 09.07.2012 г., за да представи становище по жалбата на потребителя по рекламацията и акт за удовлетворяване на същата. На тази дата обаче никой не се явил. Упълномощен представител се явил в КЗП в Кърджали едва на 23.08.2012 г., когато бил съставен акт за установяване на административно нарушение. На 31 октомври било издадено наказателно постановление, което от „К енд К Електроникс”, атакували в съда.
Подадената на 21 май рекламация била решена чрез замяна с нова стока едва на 28 юни.
Нарушеният текст чл.113 ал.2 от Закона за защита на потребителите вменява в задължение на продавача да приведе потребителската стока в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец от предявяването на рекламацията от потребителя. А съгласно чл.222а от същия закон „За нарушение на чл.113 на виновните лице се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица- имуществена санкция, в размер от 500 до 3000 лв.” При така установената фактология бе доказано по категоричен начин от административно-наказващият орган, че жалбоподателят не е привел закупената стока от потребителя в съответствия с договора за продажба, като не е решил подадената рекламация в едномесечен срок, пише в мотивите си съдът. Това е сторено едва след сезиране от страна на потребителя на Комисията за защита на потребителите, които са извършили проверка на място в магазина.
От магазина твърдели, че закъснели със замяната на продукта, защото купувачът се явил три дни след изтичане на срока. Те обаче не успели да докажат това.
hard admin

*

Top