Теч от хвостопровод трови риба

[i] Той е на “Челопеч Майнинг”, която добива медни и златни руди[/i]

Отпадъци от хвостохранилище изтекоха в язовир “Качулка” край Челопеч и изтровиха рибата, пише “Монитор” във вчерашния си брой. Сигналът за теча от хвостопровода, който се намира в землището на Челопеч, е подаден преди два дни в РИОСВ – София.
Според ръководството на “Челопеч майнинг” замърсяването е предизвикано от нарочно поставена бетонова отломка в канала на открития хвостопровод, която е препречила пътя на отпадъка и е станала причина за изтичането му в язовира. Предприети са незабавни мерки за изгребване на отпадъка от повърхността и за транспортирането му обратно към хвостохранилището. Водоемът е известен сред рибарите с големите кефали и щуки, уклей, каракуда и костур.
“Челопеч Майнинг” ЕАД е дружество, регистрирано в България, чиято основна дейност е добив на медно-златно-пиритни руди по подземен способ от находище “Челопеч”. Добитата руда се преработва до медно-златен концентрат. Фирмата е дъщерна на канадската “Дънди прешъс металс”, която има намерение да добива злато край Крумовград.

информация: Нов Живот

hard admin

*

Top