Трансродопският планински веломаршрут преминава през 18 населени места

Трансродопският планински веломаршрут, разработен от българско-холандския проект „Новото тракийско злато” (НТЗ) съвместно с партньорски организации, ще бъде представен на откриващата се утре в София 30-та Международна туристическа борса Ваканция&СПА ЕКСПО 2013.

Маршрутът преминава през Западните и Източните Родопи (от Триград до Ивайловград), като пресича три области (Смолян, Кърджали и Хасково) и 18 населени места – градове и села, курорти и природни резервати. Трансродопи минава покрай три язовира – Кърджали, Студен кладенец и Ивайловград, пресича три големи реки – Арда, Върбица и Крумовица и няколко техни притоци.

Общата дължина на Трансродопския планински веломаршрут е около 500 километра. Най-ниската му точка (101 м) на стената на яз. Ивайловград, а най-високата (1809 м) –  под връх Перелик. На много места се откриват прекрасни панорамни гледки към планината.

Маршрутът най-общо е разделен на 17 еднодневни отсечки от 15 до 40 км. Всяка еднодневна отсечка започва и свършва в конкретно място за настаняване – партньор по проекта „Новото тракийско злато”. Седемнадесетте отсечки (дни) са „гръбнакът” на маршрута, но освен него съществуват локални пътеки, които дават възможност да се обхождат по няколко допълнителни лъчеви маршрута. Във всяка точка от „гръбнака” на маршрута ще има информационно табло и информационен кът с карти, брошури и др. за основния маршрут, както и информация за допълнителните локални пътеки.

През есента на 2012 година ТрансРодопи беше маркиран с близо 100 указателни табелки. Маркировката на маршрута е основно червени триъгълници с бяло, но има и участъци, които са маркирани с туристическата пешеходна маркировка бяло-червено-бяло.

През април ще бъде издадена карта на Трансродопския планински веломаршрут, която ще описва в детайли трасето, денивелацията, нивото на трудност и местата за настаняване.

hard admin

*

Top