Трансферират баш майстори от КЦМ в ОЦК, обещават до 4 бона

Канят най-добрите да пуснат Цинковото производство

 

 

Водещи специалисти в Комбината за цветни метали (КЦМ) са получили оферти за трансфер в ОЦК-Кърджали. Обещани са им заплати от порядъка на 3 до 4 хиляди лева, както и допълнителни бонуси и луксозни битови условия.

Това разкриха за „24х7 Родопи” работещи в комбината край Пловдив.

„Офертата е почти като за футболисти. Предлагат ни се по-високи заплати от тези, които получаваме. Следват бонуси – премии, пътни, пари за храна и лекарства, жилища и т. н. Възможно е някои колеги да приемат предложенията, но първо трябва да се уверят, че има инвеститор, който иска да пусне цинковото производство и да запази комбината в следващите години. Предложенията са за работа в Цинково производство”, поясни един от експертите в КЦМ.

Минималната работна заплата в КЦМ е 450 лева, а средната – 800 лева. Средната брутна заплата в КЦМ е 1 100 лева.

Новите собственици на ОЦК – Кърджали ще имат съдействие от държавата и местната власт. Това пък заяви областният управител на Кърджали Иванка Таушанова след срещата с мениджмънта на предприятието.

„Те искаха да се уверят, че ще имат подкрепата и на държавата, и на местната власт, защото продължаването на работа е свързано със строителство в разрешителни режими. Аз поех ангажимент това, което зависи от държавата на местно ниво да не се бавим, максимално бързо да придвижим документацията и исканията. Предполагам, че по същия начин ще реагира и местната власт, така че, те имат нашата подкрепа, защото всички искаме това – да се възстанови работата на завода и да могат максимално бързо да започнат набиране на работници, тъй като наистина е тежка ситуацията с неработещите бивши работници на ОЦК”, посочи Таушанова.

По думите й, срещата е била ползотворна с оглед на това, че са се успокоили съмненията около бъдещето на ОЦК – Кърджали.

„Получих уверението, че се работи много активно и вече има виждане, формиран е екипът, разпределени са задачите и ще се върви към възстановяването на цинковото производство, като насоката, в която се работи, е това да се случи с прилагане на най-новите и модерни технологии, което означава довършване на започнатия цех за електролиза и развиване в бъдеще на завода”, каза още областният управител на Кърджали.

Иванка Таушанова е получила и уверението на новите собственици, че те ще набират работници сред местните специалисти във възстановеното цинково производство.

 

Това трябва да стане и в ОЦК!

 

Средствата за допълнителни трудови възнаграждения в КЦМ са в зависимост от производствените и финансови резултати на дружеството. В края на годината при печалба, страните могат да преговарят за изплащане на допълнителни трудови възнаграждения и да се договорят за компенсации на възнагражденията с размера на официално обявената годишна инфлация.

При временен недостиг на средства за работната заплата, но и при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения, на работниците и служителите ежемесечно се гарантира изплащането на 60% от индивидуалното брутно трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за дружеството. Работодателят се е ангажирал да изплаща допълнителни трудови възнаграждения за всеки отработен нощен час в размер на 1,25 лв. За времето, през което работникът или служителят е на разположение на работодателя извън територията на предприятието, се изплаща по 0,60 лв. на час. За трудов стаж в КЦМ АД – допълнително се начислява по 0.4% на година или общо по 1% за всяка година стаж в КЦМ АД. За ползване на чужд език при осъществяване на длъжностните задължения, се отпускат от 20 до 50 лв. на месец. В Колективния трудов договор е записан и размерът на допълнителния платен годишен отпуск за работа при специфични и вредни условия на труд, като той е от 5 до 10 дни и се изчислява на базата на комплексна оценка на рисковете в работната среда. Увеличеният размер на допълнителния отпуск се намалява с по един ден  за всяко едно неявяване на задължителен медицински профилактичен преглед през годината.

На работещите при риск за здравето, се осигурява седемдневен престой по график, с откъсване от производството, в база за възстановяване.

За работещите на смени при специфични условия на труд е предвидена безплатна храна и добавки на стойност от 4,08 до 5.40 лв., в зависимост от оценката на риска и организацията на работа.  На работници и служители, които не ползват безплатно хранене, работодателят осигурява поевтиняване на обяда с не по-малко от 2,65 лв. на ден.

Работодателят, съобразно възможностите си, осигурява средства за социална дейност на дружеството и изготвя в диалог със синдикатите програма за социално – битово и културно обслужване на работещите в предприятието както и за спортна дейност, която е много добре развита в комбината с помощта на СО на КНСБ. Отпускат се и до 40 лв. месечно от стойността на лекарствата за лечение на хронични болести, които не са поети от здравноосигурителната каса. Заплаща се и потребителската такса и разходите за изследвания и медикаменти по време на болничния престой на претърпелите трудова злополука. За възстановяването на здравето и работоспособността на работниците и служителите, работодателят ги подпомага еднократно при ползване на платения годишен отпуск с 200 лв.

hard admin

*

Top