Три прашни дни в Кърджали за последните 10! Стойностите на фини прахови частици са между 1,09 и 1,4 пъти над нормите

Наднормено запрашаване на въздуха е регистрирано на 24 октомври в осем града в страната, съобщи Изпълнителната агенция по околна среда.
Фини прахови частици в повече са измерени в Кърджали, Димитровград, София, Смолян, Пловдив, Ловеч, Перник и Враца.
Стойностите са между 1,01 и 1,83 пъти над средноденонощната норма. В Кърджали запрашването е било 1,09 пъти над нормите.
Предишните запрашвания в Кърджали бяха регистрирани на 14 и 15 октомври, съответно с 1,09 и 1,4 пъти над средноденонощната норма.
hard admin

*

Top