Турски семейства приеха наши ученици в проект „свободно време”

В ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” в Кърджали приключва работата по проект „Wir lernen gesund zu leben!” по секторна програма „Коменски”. В Турция се проведе последната среща между партньорските училища. В нея участваха Зеки Билял, Денис Белев и Ивайло Христов. Учениците бяха настанени в семейства на техните връстници от училището домакин, където имаха възможност да се запознаят с бита и начина на живот в Турция.

В програмата партньорите от Ескишехир бяха включили интересни дейности, които дадоха възможност на участниците от различните страни да се запознаят с културата и историята на Турция.

След официалното посрещане всяко училище представи работата си по темата „Здравословни занимания в работата и свободното време”. Беше организиран workshop, в който участниците имаха възможност да се запознаят с процесите за изработване на стъклени фигури и сами да изработят такива.

В срещата се включиха и представители на местната власт. Проведена беше официална среща между ръководителите на групите и представител на кмета на Ескишехир.

В работния график бяха включени посещения на културни и исторически забележителности в Истанбул, Бурса и Ескишехир.

hard admin

*

Top