Търсят се 20 съдебни заседатели

Продължава приемът на документи на кандидати за съдебни заседатели в Окръжния съд в Кърджали, съобщиха от Общински съвет-Момчилград. Подборът е за 20 души, които ще бъдат назначени за 5-годишен мандат, считано от началото на 2014 година. Кандидатите трябва да бъдат български граждани на възраст между 21 и 65 години, с добро име в обществото и неосъждани. Най-малко 10 на сто от предложените кандидати за съдебни заседатели следва да са с педагогическа квалификация.
Към всяко едно предложение за съдебен заседател се прилагат писмено съгласие, удостоверение за българско гражданство, възрастта и педагогическата квалификация, както и свидетелство за съдимост.
Кандидатите, които вече са били съдебни заседатели, прилагат и мнение на председателя на съответния съд, за работата им.
Представените кандидатури на съдебни заседатели се обсъждат и чрез избор се определят от Общо събрание на съдиите при Апелативен съд – Пловдив, най-късно до 29.11.2013 год. 

—————————————————————–
Специални оферти за зимния сезон 2013/2014 в хотел Рила, Боровец

hard admin

*

Top