Успехите на славейковци: Авторитетен руски сайт по геометрия препоръчва статия на Мария Петкова, книга на Вълчо Милчев влиза в школите по математика у нас

Статия на Мария Петкова, бивша ученичка на СОУ „Петко Рачов Славейков” в Кърджали, сега студентка в София, е в сред препоръчителната литература в специализирания руски сайт по геометрия http://geometry.ru/articles.php. Творбата на Мария „Салфетки “Кванта” и теорема Пифагора” бе публикувана през 2012 година в реномираното московско списание „Квант” – сега тя е посочена в списъка в раздел Комбинаторна геометрия, като подходяща за руските ученици.
Заслужава да се отбележи, че името на ученичката на „Славейков” е на една страница с това на известни математици като Игор Шаригин /в чиято памет ежегодно се провежда олимпиада по геометрия/, Табачников, Тиморин, Спивак, Тихомиров, Акопян, Заславский, Кожевников.
Мария Петкова в продължение на шест учебни години бе участничка в школата по математика с ръководител Вълчо Милчев. Със свои авторски разработки, част от които е въпросната статия, тя бе сред най-успешните участници в националните конференции по математика в рамките на Ученическия институт по математика и информатика към Института по математика и информатика на БАН.
Още един факт е в съзвучие с успеха на кърджалийската ученичка. В последните дни на 2013 година стана известно, че неотдавна издадената книга на учителя по математика в СОУ „Петко Рачов Славейков” Вълчо Милчев „Линейно-рекурентни редици и диофантови уравнения от втори ред” вече е в препоръчителния списък на книгите, които да се използват от школите по математика за ученици в България.
На снимката: Отдясно наляво – Вълчо Милчев, Мария Петкова, акад. Благовест Сендов
hard admin

*

Top