Успешен проект, нов асфалт и паркоместа в Черноочене

Започна полагането на асфалтовата настилка върху приключил проект за изграждане на резервен отводнителен канал в село Черноочене. Кметът на общината Айдън Осман заяви, че с асфалтирането ще се реализира и идеята за обновяване на паркоместата в общинския център. Така ще се намали и периодичното задръстването в центъра на селото, след като ще има възможност да се паркират автомобили от джамията до пазара за селскостопански продукти.

Аварийния отводнителен канал е в продължение на приключилия голям проект за благоустрояване и покриване на участък от дерето в Черноочене, уточни Айдън Осман. Така се дава възможност при аварийна ситуации по новото съоръжение, резервния канал да спомогне за предотвратяване на наводненията.

В скоро време се очаква и официалното откриване на благоустроения участък от реката.

Чрез реализиране на проекта Община Черноочене предвижда предотвратяване наводняването в централната част на селото. Средствата за реализиране на големия проект са отпуснати по схема „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в малки общини” от Оперативна програма „Регионално развитие” на Европейски фонд за регионална развитие.

Проектът е реализиран на два етапа. С първия е покрито част от дерето с готови мостови конструкции, върху които е положена земна маса. С втория етап е изградена откритата част с малко и голямо кюне.

hard admin

*

Top