Ученик изяде шепа бонбони с ликьор и… остана за 12 месеца без шофьорска книжка, ще плати и 1 000 лева глоба

Ученик изяде няколко бонбона с ликьор, подкара „Фиат”-чето си, но бе изненадан от полицаи и остана без шофьорска книжка за 12 месеца, отнети му бяха 10 контролни точки, наложена му бе и глоба в размер на 1000 лева.
Около 23.30 часа на 3 август Д. Т. К. управлявал личния си лек автомобил „Фиат Мареа” с рег.№ К 2802 АС, когато при рутинна проверка служители на РУП-Кърджали установили наличие на алкохол в кръвта му, а именно 0.56 промила според резултати от химичен анализ. Твърди, че причината за това били няколко изядени бонбона с ликьор. Освен това, нарушението било първо за него, до момента нямал други нарушения като водач на ППС. При проверката жалбоподателя оказал и пълно съдействие на служителите на РУП-Кърджали.
С наказателно постановление са му наложени горепосочените санкции.
Водачът обжалвал пред Районен съд в Кърджали, като твърди, че наказващият орган не бил извършил преценка на всички обстоятелства и наложил тежко наказание. Моли съдът да измени обжалваното наказателно постановление, като намали размера на санкциите “глоба” и „лишаване от право да управлява МПС” до минимума. Количеството алкохол било близко до заложените в санкционния състав 0.5 промила. Въпреки това и лишаването от правоуправление, и глобата били определени в максималните размери. Нарушението било първо за жалбоподателя, който при проверката оказал пълно съдействие на полицейските служители. Жалващият се твърде, че е ученик в 12-ти клас, не упражнява трудова дейност и съответно не реализира доходи и 1 000 лева се явяват непосилни за него.
Младият мъж бил спрян за проверка на бул. „България” в Кърджали. Била му извършена проверка за употреба на алкохол с техническо средство „Дрегер”, което отчело 0.64 промила. Той се явил и за изследване в лабораторията на МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски” – Кърджали, където му била взета кръв за анализ. Химическият анализ на взетата за изследване проба установил алкохолно съдържание в кръвта на водача, а именно 0.56 промила. Въз основа на съставения акт и резултатът, получен от изследването на кръвната проба, на 20.08.2013г., началникът на група ОП в РУП при ОД МВР-Кърджали издал процесното наказателно постановление, с което са наложени административни наказания “глоба” в размер на 1 000 лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 месеца.
Така наложените наказания на жалбоподателя съдът намира за явно несправедливи, тъй като при определянето им е следвало да се съобразят със степента на обществена опасност на деянието и дееца, както и всички смекчаващи и отегчаващи обстоятелства, в това число и имотното състояние на нарушителя. В случая се касае за водач, който до момента не е наказван за нарушения по ЗДвП, безработен е, ученик, а установената в кръвта му алкохолна концентрация е малко над наказуемия минимум. Ето защо, Районният съд приема, че конкретно извършеното деяние, а и самият деец, се отличават с ниска степен на обществена опасност. Затова справедлива се явява санкция към минималния предвиден размер, което налага наказателното постановление да бъде изменено, като срока на наказанието „лишаване от право да управлява МПС” се намали от 12 месеца на 6 месеца, а размерът на наказанието „глоба” се намали от 1 000 лв. на 500 лв. Такова наказание като цяло се явява справедливо и отговарящо в пълна степен на вината на жалбоподателя и на извършеното нарушение, посочва съдът. Правилно са отчетени контролните точки, които ще бъдат отнети при влизане на постановлението в сила, а именно 10 точки.
Съдът изменя наказателното постановление и намаля наказанията. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Кърджали в 14 дневен срок от съобщението му на страните, че е изготвено.
 
hard admin

*

Top