Ученици от Кърджали решаваха проблеми на бежанци в Германия

Четирима ученици от Електрониката със специалност „Автомобилна мехатроника”, двама учители и директора на училището участваха в поредната среща между партньорите по проект „Miteinander statt nebeneinander”, по програма „Коменски”. Срещата е част от работния график на проекта, който гимназията в Кърджали реализира в сътрудничество с училища от Полша, Италия, Германия, Швеция и Турция. Тя се проведе в германския град Букстехуде.
Учениците представиха училищата и страните си, както и известни и значими личности. Представени бяха дейностите, проведени след срещата в Италия през месец януари тази години, свързани с темата „Помощ вместо обществена изолация”, занимаваща се с проблемите на бедните и бездомните.
На срещата в Германия учениците от партньорските училища започнаха работа по следващата тема от програмата на проекта „Интеграция вместо асимилация”, която е свързана с проблемите на емигрантите, както и с причините за миграция на населението и последствията от това. Набелязани бяха конкретни дейности и подтеми, по които „Комениус” групите ще работят до следващата среща през месец септември, на която ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” ще бъде домакин.
Участниците бяха разделени на 4 групи като всяка от тях разглеждаше различен аспект на миграцията и проблемите на емигрантите. Те посетиха „Ballinstadt” – музея на емиграцията в Хамбург. Под формата на игра всяка работна група се запозна с живота на емигрантите и проблемите, които са имали в миналото и имат сега. Беше организирана среща с трима бежанци от Сирия, които разказаха за трудностите, които са срещнали докато получат статут на бежанци. Беше засегната и темата за необходимостта за пълна интеграция на емигрантите и начините за това. Беше представена многоезична библиотека в една от детските градини в град Букстехуде и методите за изучаване на немски език от децата, пристигащи от други страни.
Всяка от групите представи резултатите от своята работа и продуктите – презентации и статии, които са публикувани в платформата eTwinning.
Докато учениците работеха по поставените им задачи, учителите работиха върху създаването на анкета за определяне на интеркултурните компетенции на учениците. Тя ще бъде проведена във всички партньорски училища до края на учебната година, а резултатите от нея ще бъдат представени и обобщени по време на срещата в България.
Както при всяка среща, така по време на тази в Германия, учениците бяха настанени в приемни семейства и така успяха да се запознаят с начина на живот и навиците на немците.
hard admin

*

Top