Ученици от 11Е клас на СУ „Васил Левски“ в Крумовград отбелязват и честитят Деня на светите братя равноапостоли Кирил и Методий

Средно училище „Васил Левски“ в Крумовград всяка година отбелязва Деня на светите братя равноапостоли Кирил и Методий.

Честванията винаги са предхождани от усилена и старателна подготовка, в която ученици и учители не жалят сили и време. В духа на старите традиции, но и в условията на тазгодишното дистанционно обучение и със средствата на съвременните информационни и комуникационни технологии, учениците от 11е клас – участници в СИП „Театрален състав“, както и в целева група по проект „Иновативни училища“ – „Инвестираме в бъдещето“ – „БиблиоТИЙНнетЗОНА“, подготвиха празнични четения, съпроводени с презентации и музикален фон.

Велизар Марчев прочете и записа на аудио файл „За буквите“ на Черноризец Храбър. Стефан Моллов  вгради аудиа файла в презентация на музикалния фон на българска православна мелодия. В чест на църковния празник е и аудио рециталът на Адриан Чаушев, който рецитира и записа „Азбучна молитва“ на Константин Преславски, а Харитон Палазов изготви презентацията към рецитала. Благодарение на съвременните технически средства, отличната езикова, литературна, родолюбива и дигитална компетентност на учениците от 11е клас, отбелязването  празника 11 май стана възможно.

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА ДУХОВНОСТ!!!

С ТАКАВА БОГАТА И СЛАВНА ИСТОРИЯ, С ТАКИВА РОДОЛЮБИВИ МЛАДИ ХОРА, КАКВИТО СА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ, БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ СЪХРАНИ И ЩЕ ПРЕБЪДЕ ВЪВ ВЕКОВЕТЕ, КАКТО Е КАЗАНО НА СТАРОБЪЛГАРСКИ НА МНОГАЯ ЛЕТА!!!

 

Христо МИХАЙЛОВ – старши учител по английски език

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *