Ученици поеха по пътя на религиите в Източните Родопи

Ученици от клуб „История на религиите” към СОУ „Йордан Йовков” в Кърджали проведоха интересно наблюдение на религиозните храмове в южния Златоград. Госпожа Ставрева поведе своите възпитаници назад във времето като им показа вкопаната църква „Успение Богородично”, построена през 1834 и новата „Св. Георги” от 1871г. Учениците се запознаха с вътрешното устройване на християнските храмове. Преди седмица изследователите на религиозните традиции посетиха централните градски храмове – Джамията и църквата „Свети Георги”. Опознаването на архитектурните особености и обредни устройства на храмовете възпитава у децата толерантност, религиозна търпимост и повишава тяхната обща култура, каквато е и целта на клубната дейност. Предстоят посещения на двата манастирски комплекса в Кърджали, както и джамиите в региона.

Финансирането на дейността на клуба се осъществява по проект „Образователна интеграция на учениците от СОУ „Йордан Йовков” , финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

 

hard admin

*

Top