Училището в Широко поле с втори проект за интеграцията на етническите малцинства

След успешно завършилия  проект към Центъра за образователна интеграция за децата и учениците от етническите малцинства , Основно училище „Иван Вазов” село Широко поле, община Кърджали започна работа по спечелен проект „Ние, от другия етнос”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европеиския социален фонд на Европеиския съюз. Целта е чрез взаимно опознаване на културното наследство на различните етноси – фолклор, обичаи и традиции, да се създадат условия за равен достъп до качествено образование на деца от етническите малцинства и подпомагане на социалната им интеграция. С огромно желание вазовци изградиха три клуба: „Моят етнос”, „Природа и фолклор” и „Четвъртата власт”,  където след  проучване, събиране и представяне обичаи и традиции от различните етноси, които имат взаимно проникване в празничната култура, ще покажат красотата и уникалността на националните носии на различните етноси и прически през последните 100 години в Кърджалийска област и изготвят Календар на модата. Всички ученици ще участват в мероприятия за създаване навици за системно общуване с природата, показване на нейната значимост през вековете и насочване към опазването й, а членовете на клуб „Природа и фолклор” ще  издирят и запишат народни песни за гората и планината и издадат сборник „Горице, ситна, зелена…”.
16 момичета и момчетата  ще бъдат въведени  в журналистиката. С помощта на обучители журналист и кинооператор ще създадат едночосов документален филм, популяризиращ дейностите на проекта „Ние, от другия етнос”  и показващ значимостта на ОП РЧР.
 
На снимката: Събраните пластмасови бутилки и хартии членовете на клуб „Моят етнос”  щe превърнат в красиви кукли в национални носии
hard admin

*

Top