Учредиха ГЕРБ-предприемачи в Крумовград

Структура на ГЕРБ-предприемачи бе учредена в община Крумовград. За неин председател бе избран общинският лидер на МГЕРБ Румен Моллов. Организацията наброява 15 собственици на фирми от региона с различен профил на дейност. Амбицията им е да работят за социално-икономическото развитие на Крумовград и да насърчават бизнеса да кандидатства за средства от европейските оперативни програми. На учредителната сбирка присъства областният лидер на ГЕРБ-предприемачи Митко Карамфилов. На овакантения председателски пост на МГЕРБ – Крумовград бе избран Красимир Вранчев.

Спасов

*

Top