Форум на Дънди Прешъс Металс в Крумовград търси партньорства с местния бизнес

Предвижда се отделяне на средства във фонд от 5 млн. долара за финансиране на обекти в Крумовград и общината, които да бъдат независими от рудодобивната дейност и да продължат да функционират, когато приключи рудодобива на „Ада тепе“. Това сподели по време на форума изпълнителният директор Илия Гърков

Десетки граждани, представители на местния бизнес, общински съветници, кметове и  ръководството на община Крумовград се отзоваха на поканата на „Дънди Прешъс Металс“ за участие в бизнес форум. Събитието се проведе този предиобед в залата на Общинския съвет. Идеята на организираната среща между рудодобивната фирма и местната общност е да бъдат изяснени очакванията на всяка от страните и възможностите им за бъдещото взаимодействие. Целта е да се изясни на местните хора и на занимаващите с бизнес как да получат помощ от дейността, която „Дънди Прешъс Металс“ ще развива на територията на община Крумовград.

Форумът бе открит от кмета на общината Себихан Мехмед. Как се развива проектът за добив и преработка на златосъдържащи руди от рудника „Ада тепе“ представи инж. Илия Гърков,  вицепрезидент на „Дънди Прешъс Металс“ и изпълнителен директор за България, чрез специална презентация. Той запозна присъстващите с производствените площадки и съоръжения.

„Нашата цел е, където работим, всички заинтересовани страни да имат полза от нашата дейност “, заяви пред присъстващите Илия Гърков.

Той сподели, че се водят преговори с две металургични предприятия в България, на които ще се продава произвеждания от фирмата концентрат –КЦМ в Пловдив и „Аурубис“ – Пирдоп. В момента вървят и процедури, свързани с подробните устройствени планове за пътя и тръбопровода. По думите му трите специфични неща, които се съблюдават са защитената зона на местообитание по „Натура 2000“, археологическия обект „Древен тракийски рудник“ и защитения водоизточник на питейна вода. В процес на строителство е интегрирано съоръжение за строителни отпадъци и се предвижда стартиране на строителството на пречиствателната станция. Нейната функция ще бъде да изпуска води с питейно качество

Бе представен и филм от терена на Ада тепе, където тече подготовката за рудодобива с модерни и екологични технологии. Стана ясно, че в момента в Челопеч се обучават 42 души от общината, които се подготвят за оператори на машините. В момента се провеждат и интервюта за набиране на работници за оператори за тежкото минно оборудване. Предстои в най-скоро време да бъдат назначени 100 работници и специалисти на работа в рудника.

„За сега нямаме трудности с набирането на работници. Има много качествени и подготвени хора. Има много хора, които просто не си вярват. По времето на тези интервюта те разбират, че имат много какво да предложат“, заяви още Гърков.

Бе представена и програмата за мониторинг на околната среда. 12 са местата за набиране на проби от подпочвени води и 2 за повърхностни, 8 са пунктовете за пробонабиране на почви, следи се прах в атмосферния въздух в близост до обекта и в 6 точки в най-близките населени места се следят нивата на шума. Всичко това може да се проследи в информационен портал, увери присъстващите изпълнителният директор на предприятието.

По думите му има подписана годишна програма, която е част от меморандума за разбирателство между „Дънди“ и община Крумовград.  Предвижда се отделяне на средства във фонд от 5 млн. долара за финансиране на обекти, които да бъдат независими от рудодобивната дейност. „Когато рудодобивът приключи тези бизнеси да продължат да съществуват“, акцентира Гърков. „Работим в тясна връзка с общинска администрация в тази посока. Активната работа по фонда започва през следващото тримесечие“, сподели още той. Стана ясно, че фирмата има разработени различни планове – за социално управление, за ангажиране на заинтересованите страни, за оплаквания и реагиране на тях, за инвестиции и партньорство, за подкрепа за образованието в Крумовград, обучителни дейности и други.

Планираме да направим една или две площадки за наблюдение на територията на обекта, така че всеки посетител може да види какво точно се прави в предприятието. Планираме още и Ден на отворените врати, в който всеки може да дойде, да види площадките и да зададе своите конкретни въпроси“, каза още Илия Гърков.

На форума бяха представени и процедурите на тръжния процес и нужната тръжна документация, с която местните фирми могат да кандидатстват за възлагане на договори и поръчки.

Участниците повдигнаха въпроси и получиха отговори на множество въпроси по отношение на социалната, екологичната и бизнес политика на дружеството.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap