Фотогалерия: Зубри, елени, лешояди и диви коне се завръщат в Източните Родопи

Природата в Европа претърпява драматични промени. От една страна биологичното разнообразие все още намалява. От друга страна, изчезнали преди столетия видове, сред които диви коне тарпани, европейски зубри, черни и брадати лешояди, вече се завръщат в Испания, Румъния, Португалия, Полша, Германия и дори пренаселени страни като Холандия. Това се случва и в България.

 

Тези възможности вече се използват от мрежа от организации, обединени под шапката на Rewilding Europe („Да върнем дивото в Европа“). Мрежата предлага нова визия за опазването на природата, където има повече място както за дивата природа, така и за хората. В България представител на европейската мрежа е фондацията „По-диви Родопи“, която работи в Източните Родопи.

Лопатарите, благoродните елени, диви конете и зубрите са естествено срещащи се европейски тревопасни животни, които поддържат открити и гористи местности чрез природосъобразна паша. Затова и ключова част от работата на природозащитниците e връщането (т.нар. реинтродукция) на тревопасни копитни животни. Причината е, че това е най-eфективният начин да се създаде естествена екосистема със сложни хранителни вериги.

В България подходът Rewilding се използва от фондация „По-диви Родопи“ в 6 зони с ценна европейска природа, призната и защитавана от мрежата „Натура 2000“ – „Студен кладенец“ , „Мост Арда“, „Добростан“ , „Бяла река“, „Маджарово“ и „Крумовица“. Работата на фондацията включва например завръщането на зубри, диви коне, лешояди, елени лопатари и благородни елени.

Остатъците от мъртви елени лопатари са важна хранителна база за белоглавия, египетския и черния лешояд. Увеличаването на популацията на елени е важно и за подпомагане на завръщането на големите хищници като вълци и чакали.

В Източните Родопи се намира една от най-стабилните популации на вълка на Балканите. Работата за подпомагане на вълка обаче е важна, за да се намалят конфликтите с хората. Когато има достатъчно диви животни в гората, вълците не слизат в селата, няма конфликти и съответно местните животновъди не поставят отрови. Поставяните за вълците отрови засягат и лешоядите, както и други диви и домашни животни.

Завръщането на животните подпомага развитието и популяризирането на района като атрактивна дестинация за екологичен и приключенски туризъм.

Източник: ДНЕВНИК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Shares
Share via
Copy link