Французи с генерален план за водоснабдяване в Кърджали, 40 на сто от селищата са без канализация

Подготовката на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация в област Кърджали бе обсъдена на работна среща при областния управител Иванка Таушанова. С неговото разработване е натоварен консорциум от български и френски проектантски фирми. Заданието е на Министерството на регионалното развитие и Световната банка. На срещата присъстваха представители на общините, управителят на ВиК и екип на консорциума-изпълнител. Лоран Фан, ръководител на проекта за Южен Централен район, обясни, че целта на ВиК-плановете е да се въведат европейските стандарти в сектора, да се идентифицират нуждите на потребителите, да се намерят технически решения и да се остойностят, като се планират необходимите инвестиции и се направи програма за изпълнението им. Регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация ще бъдат изготвени във всички области, без София, за да се постигне хомогенност на цялата територия на страната. Ще бъдат фокусирани върху големите агломерации с над 2 000 еквивалент жители – на областно ниво това са Кърджали, Момчилград, Джебел, Крумовград, Ардино и с. Бенковски.
На срещата бе отчетено, че едва половината от всички населени места в региона се обслужват от „ВиК” – оператора, а 40 на сто са без канализация. Дружеството бе дадено за пример от специалистите, заради пълния комплект разрешителни за водовземане от ползваните водоизточници и изцяло изграденото водомерно стопанство. Загубите на вода също са под средното ниво за страната. Като недостатъци на мрежата в региона бяха посочени липсата на действащи пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ), силно амортизираната канализационна система и недостатъчния диаметър на тръбите, които се претоварват по време на обилни дъждове. В момента две общини – Кърджали и Момчилград имат текущи проекти за ПСОВ, а в краткосрочен план е предвидено да има такива и в останалите общини, тъй като заустването на отпадните води в реки и дерета крие риск от замърсяване.

—————————————————————–
Супер коли на супер цени в най-новия сайт за коли в България!

hard admin

*

Top