„Хармони 2012“ избра строител на новия Цинков завод

Фирма „Хармони 2012″ е избрала строителя на новия цинков завод.
„Очаква се всеки момент „Хармони 2012″ да сключи договор със строителя на новото цинково производство. Ясен е кандидатът, който ще строи завода , но  се изчаква  законовия едномесечен срок,   в който останалите фирми, подали оферта за строителство,  имат право да обжалват избора. Трябва да е ясно за всички, че в новия завод няма да има място за хора, които са без нуждата квалификация”, заяви регионалният лидер на КНСБ Иванка Караколева.
През септември миналата година „Хармони 2012″ купи част от ОЦК и обяви, че ще строи нов завод. Първия проект за нов завод бе на Валентин Захариев, който дори финансира полагането на основите (на снимката), но заради кризата проектът бе замразен. По-късно дружеството на Захариев изпадна в неплатежоспособност. Проектът възлизаше на 80 милиона евро.
Onet, SNC Lavalin и Ausenco са трите фирми, които участваха в заключителния етап на конкурса по избор на главен изпълнител за изграждане на цинковото производство в Кърджали. Те са подали  своите оферти в срок, след направените предварителни огледи на площадката.
Onet е френска компания, специализирана в монтаж и извеждане от експлоатация на ядрени реактори и основен играч в тяхната поддръжка. Предоставят услуги в ядрения сектор по цял свят. В края на миналата година печели търг, свързан с актуализация на анализите на басейна за отлежаване на касетите на блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй. Дружеството има голям практически опит в сферата на цветната металургия.
SNC Lavalin е най-голямата компания за инженеринг и строителство в Канада. Един от последните й проекти e свързан с добив на никел и кобалт в Мадагаскар. Дружеството има натрупан завиден опит в много национални и международни проекти, свързани с изграждане и модернизация на мощности за производство на цинк. Като примери могат да бъдат посочени: Prairie Creek Mine Project, Northwest Territories, Канада през 2008 г. с възложител Canadian Zinc Corporation, Brunswick Smelter Expansion, New Brunswick през 2011 с възложител Xstrata Zinc Canada и др.

Австралийската фирма Ausenco развива дейността си в пет основни направления на инжинеринга: енергетика, околна среда и устойчивост, полезни изкопаеми, инфраструктура и управление на проекти. Компанията има натрупан сериозен опит в реализиране на проекти в областта цветната металургия, включително и в производството на цинк (High Lake Review and Izok Lake Review, Канада, Dugald River Zinc-Lead FS Review & Update, Австралия, The Phu Kham Copper Gold Project, Лаос, The Humwana Cupper, Замбия и много други). Последният голям проект, който печели, е за добив на мед в Чили.

hard admin

*

Top