Хасан Азис: Водата все още не е годна за пиене, в „Студен кладенец“ и Прилепци има Ешерихия коли

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
След масираната дезинфекция на водопроводната мрежа, извършена от „В и К”, питейната вода от язовир „Боровица” все още е негодна за пиене.
Анализите на водните проби от пунктовете в кварталите „Студен кладенец” и Прилепци отчитат наличие на Ешерихия коли (Escherichia coli).
РЗИ продължава пробонабирането на питейна вода от всички пунктове в гр. Кърджали.
За резултатите от периодичните лабораторни изследвания, както и за отмяна на забраната за ползване на водата за питейно-битови нужди, ще бъдете допълнително уведомени.
инж. ХАСАН АЗИС
КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
Вчера Районната здравна инспекция съобщи, че водата вече е в нормите и е годна за пиене, за което 24rodopi.com писа, но днешните изследвания са показали наличие на бактерията.
24rodopi.com
hard admin

*

Top