Хасан Азис в ТПКИ „Петър Мирчев“: Във времена на много силна конкуренция всяко съществуване и запазване на работните места е равно на геройство

За Международния ден на хората с увреждания гост на празника в ТПКИ „Петър Мирчев”, бе кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис. Той поздрави работещите в него и им пожела здраве и сили в нелекото им ежедневие.
Тържеството бе открито от председателката на кооперацията Лютвие Мюмюн, която разказа за историята на предприятието. Създадено през далечната 1955 година под името ТПК „Инвалид”, то е извършвало разнообразна производствена дейност. Първоначално започва развитието си с по 1-2 души в отдел, а в най-добрите си години в него са работели над 600 лица с увреждания. С промените настъпили след 1989 г. затихват функциите на трудовопроизводителната кооперация. Разпродават се част от сградите и техниката, а персоналът е намален до минимум.
Днес ТПКИ „Петър Мирчев” дава работа на 33 души. Кооперацията произвежда трикотажни облекла и извършва книговезки услуги. Член е на НС на ТПК гр. София и на регионалният съюз в гр. Хасково. Новото ръководство предприема действия за съживяване на функциите на кооперацията. Работи се по европейски проекти в две направления – производство и социални дейности. Направен е ремонт на работните и административни помещения, въведени са санитарни норми на осветление, има сключени договори за трудова медицина, които предлагат рехабилитация и балнеолечение на лицата с намалена работоспособност.
Най-добрите години за ТПКИ „Петър Мирчев” са били под ръководството на Николина Бадарова, поела кооперацията през далечната 1964 г. Г-жа Бадарова бе гост на празника по повод Международния ден на хората с увреждания в кооперацията. Тя разказа за добрите времена, но напомни на всички, че от тях зависи да продължат да работят и да запазят работата си във време на конкуренция с все по-голямо предлагане на пазара.
Към всички се обърна и кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис. Той потвърди волята на общинското ръководство да подпомага хората с увреждания. В тази посока разказа за реализираните до момента проекти от община Кърджали с европейско финансиране. Направи и предложение за бъдеща съвместна работа и нови възможности за сътрудничество, така че да се запази предприятието. Инж. Азис изрази и уважението си към всички ангажирани в кооперацията през годините.
„През изминалите години много хора са били ангажирани във вашата кооперация и много хора са дали своя принос за развитието на Кърджали. Наистина прави чест на вашето предприятие, което през май 2015 г. ще отбележи своя 60-годишен юбилей, че във времена на много силна конкуренция всяко съществуване и запазване на работните места е равно на геройство. Независимо че преди години вие сте били 600 човека, а сега сте 33, аз мисля че това все пак е успех. Трябва да ги запазите и да увеличавате броя на хората. Времената са трудни за всички, но това което ние трябва да направим е да обединяваме усилията си за да постигаме повече успехи, така че да се запази това предприятие.”
В края на тържеството градоначалникът поднесе на всеки малък личен подарък, а за кратките почивки на производството работещите получиха кафе-машина.
24rodopi.com
hard admin

*

Top