Хасан Азис: Името на Стефана Василева ще остане в историята на Кърджали

На 93 годишна възраст в София почина Стефана Василева, почетен гражданин на Кърджали.
Стефана Василева бе биолог, преподавател и природозащитник, с голям принос за популяризирането на богатството и уникалността на природата на Източните Родопи и съхраняването й за бъдещи поколения.
През 1978 г. създава постоянна експозиция в Дома на науката и техниката „Природни забележителности в Кърджалийски окръг”, в която са включени над 300 уникални минерали и застрашени от изчезване растителни видове.
Василева открива 16 нови находища на защитени растения, включени в Червената книга на България и подготвя издаването на такава книга за Кърджалийски окръг.
                                     
Съболезнователен адрес
До близките на Стефана Василева

От свое име и от името на всички кърджалийци изказвам най-дълбоки и искрени съболезнования по повод кончината на голямата  природозащитничка и биоложка Стефана Василева. Кърджали се присъединява към мъката ви и скърби заедно с вас за тежката загуба. Напусна ни един забележителен човек, преподавател и учен. В продължение на шест десетилетия тя отдаде сили за популяризирането на богатството и уникалността на природата на Източните Родопи и съхраняването й за бъдещите поколения.
Името на Стефана Василева ще остане в историята на Кърджали като създател на постоянната експозиция в Дома на науката и техниката – „Природни забележителности в Кърджалийски окръг”, на първия отдел „Природа” към Окръжен исторически музей. Тя открива 16 нови находища на защитени растения, включени в Червената книга на България и подготвя издаването на такава за Кърджалийски окръг. Ценен принос за научната общност са книгите й „Защитени и подлежащи за защита обекти в Кърджалийски окръг”, „Екологични пътеки в община Кърджали”, множество публикации в печата.
На 21 октомври 2009 г. й е присъдено званието Почетен гражданин на Кърджали.
 
Поклон пред паметта й!
 
Инж. Хасан Азис,

Кмет на община Кърджали

hard admin

*

Top