Хасан Азис и Мюмюн Искендер са в ръководството на Сдружението на общините

Общото събрание на Сдружението на българските общини (НСОРБ) утвърди състава на Управителния съвет на организацията.
В него влизат и кметът на Кърджали инж. Хасан Азис и на Минерални бани Мюмюн Искендер, които са от квотата на Южен централен район.
Кметът на Велико Търново, Даниел Панов, ще бъде новият председател на УС на НСОРБ. Общото събрание на организацията се събра на двудневен форум в София, на който бяха приети промени в устава и ръководните органи – Управителният и Контролният съвет.
Управителният съвет на НСОРБ, в който влизал Хасан Азис и Мюмюн Искендер, е изпълнителен орган, който организира изпълнението на решенията, приети от Общото събрание. Той избира и освобождава изпълнителния директор и определя възнаграждението му. Взема решения за разпореждане с имуществото на сдружението. Обсъжда изготвения от изпълнителния директор проект на бюджет и го внася в Общото събрание. Освен това, УС има правомощията да създава комисии и различни звена в рамките на организацията, да присъжда отличия от нейно име, да изключва нейни членове и др.
24rodopi.com
hard admin

*

Top