Хасан Азис: Отваряме се към съседите, градът е на кръстопът – всичко това носи рискове

„Отварянето на Кърджали към съседните държави Турция и Гърция неизбежно носи рискове за определени негативни процеси. При това местоположение на кръстопът има голямо движение на хора и автомобили, което носи рискове. Приветствам провеждането на седмата национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества в Кърджали, защото ще имаме възможност да обменим опит с други региони в страната”, заяви кметът на Кърджали инж. Хасан Азис. Той приветства участниците в национален форум, на който ще се анализират резултатите от извършена наскоро анкета в училищата по проблемите на наркоманиите. 
Според домакините от Кърджали свикването на 7 национална конференция в Кърджали е признание за тяхната работа.
Организатори са Секретариатът на Националния съвет по наркотични вещества и националния център по наркомании със съдействието на Общинския съвет по наркотични вещества – Кърджали.
Конференцията ще продължи два дни, като ще бъдат представени 11 презентации.
hard admin

*

Top