Хасан Азис подписа договор за 535 837 лева, с които ще бъдат разработени 9 проекта – саниране на сгради и енергоспестяващо улично осветление

Кметът на Община Кърджали инж. Хасан Азис  подписа в столицата в четвъртък договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали”.

В рамките на 18 месеца по проекта ще бъдат изготвени технически паспорти на сградите на 4 учебни заведения и 3 културни институции в Кърджали. Ще бъдат разработени 9 работни проекта, от които 2  проекта за въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и ремонт и реконструкция на уличната мрежа в сфера “Градска среда”, 4 проекта за основен ремонт  и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради на училища и 3 проекта за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на културни институции.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Регионално разитие” 2007-2013г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на Договор BG161PO001/5-02/2012/014 е 535 837, 39 лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ. 

—————————————————————–
Само сега СПЕЧЕЛИ ЛАПТОП SAMSUNG и още 509 страхотни награди! Виж

hard admin

*

Top