Черният щъркел на Ардино не отлетя за тропиците (снимки)

Черен щъркел ловува жаби риби в реката в Ардино в средата на септември (на снимките). Според местните хора рядката птица е закъсняла да мигрира. „Другите щъркели напуснаха района преди десетина дни, този или ще отлети по-късно, или е решил да остане в планината”, твърдят местните.

Черните щъркели отлитат през септември и зимуват в тропическата част на Африка. Връщат се в края на март и началото на април.
Черният щъркел (Ciconia nigra) е защитен вид, от 1985 година е включен в Червената книга на България.
Първите сведения за разпространението на черния щъркел на територията на България са от началото на 60-те години на миналия век. За разлика от белия щъркел, който живее в провинцията и степите, черният щъркел обитава горите. Живеят в тихи вековни гори, като строят гнездото си на някое голямо дърво. Ловните им територии се състоят от потоци, рекички, блата, както и ливади с ниска растителност. Двойките са изолирани една от друга на няколко километра. Ловните територии се простират на радиус 5-10 км от гнездото.
24rodopi.com
hard admin

*

Top