Черноочене въведе услугата „Онлайн проверка на задълженията за местни данъци и такси“

Община Черноочене въвежда услуга за онлайн проверка на задълженията за местни данъци и и такси, съобщи кметът Айдън Осман.
Данъчно задължените лица, чрез интернет страницата на общината www.chernoochene.com могат да научат колко дължат на местната хазна. Може да се търси информация както от физически лица, така и от фирми. Те ще могат да правят проверката срещу ЕГН, а фирмите – срещу Единен идентификационен код.
Заради конфиденциалността на информацията за личните и фирмени задължения общинската администрация е въвела второ ниво на сигурност в достъпа до данните. За да може всеки да види задълженията, трябва да въведе и специален ПИН-код, който може да се получи лично или с пълномощно от служба „Местни приходи” на Община Черноочене, обясни кметът Айдън Осман.
В регистъра има информация за текущи и стари задължения по партиди, за недвижими имоти, превозни средства и други задължения.
Все още не са качени задълженията за 2013 г., но това ще стане преди първата дата за плащане – 1 март. След плащане информацията ще се актуализира в електронния регистър веднага.
Онлайн проверката става възможна след като в края на миналата година е внедрен софтуерният продукт за местни данъци и такси към Информационната система на общините “Матеус”, предоставен безвъзмездно на местната администрация от Министерство на финансите и разработен от фирма “Информационно обслужване” АД.
Длъжниците, освен онлайн проверка, вече ще могат да си платят задълженията си и чрез система Easypay /Изипей/.
Исмет ИСМАИЛ
hard admin

*

Top