Четири общини представят Родопите в Лондон и Берлин

„Очаквам резултатите по проекта „Източният свят на Родопа планина” да провокират туристите, за да се запознаят с природните забележителности и с културно-историческото наследство в областта. Надявам се да привлечете много наши и чуждестранни гости и те да останат в региона повече от един ден”. Това заяви областният управител на Кърджали Бисер Николов на пресконференция в Момчилград за представяне на дейностите и напредъка по проекта. Той се осъществява от общините Момчилград, Кърджали, Кирково и Крумовград.

Дейностите включват разработване на туристически пакети и маршрути, изработване на общ маркетингов план, на рекламни и информационни материали, кампания за популяризиране на туристическия продукт, участие на български и чуждестранни туристически борси. По проекта ще бъдат направени и рекламни клипове за телевизионни канали, рекламен филм и каталози. Ще бъдат организирани турове за наши и чуждестранни журналисти и туроператори. Туристически борси в Лондон и Берлин ще представят туристическите пакети в областта.

„Източният свят на Родопа планина” цели увеличаване на туристическия поток, удължаване на престоя на туристите на територията на областта, развитието на конкурентна туристическа дестинация.

Договорът за безвъзмездна помощ по проекта беше подписан през август 2012 г., а продължителността му е 24 месеца. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

hard admin

*

Top