Чистят коритото на река Ардинска

Работници от отдел “Екология и опазване на околната среда” към Общинска администрация в Ардино чистят коритото на река Ардинска в централната част на града.

Снимки: Гюнер ШЮКРИ

hard admin

*

Top