Човешка небрежност стана причина за 59 огнени произшествия

Увеличен е броят на пожарите през месеците юли и август в 7-те кърджалийски общини
От началото на месец юли до средата на месец август в област Кърджали възникнаха 59 пожара, 26 от които са в сухи треви и храсти, житни масиви и селскостопански постройки. Унищожени са 10 декара сухи треви и храсти, 20 декара посеви с пшеница, 1350 бали сено и слама, 1,2 тона фураж, 2 селскостопански постройки, 50 кв.м покривна конструкция.
Това съобщиха от регионалния пресцентър на МВР.
Благодарение на своевременната намеса на служителите от регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Кърджали, подпомогнати от местното население, пламъците не обхванаха големи площи.
Основната причина за възникване на пожарите е небрежност при боравене с открит огън – хвърлени незагасени клечки кибрит и угарки от цигари, палене на огън на необезопасени места, нарушаване на мерките за безопасност при приготвяне на зимнина.
Особено опасно е паленето на сухи треви и храсти в близост до горски и полски имоти, вилни зони и селскостопански постройки, тъй като силният вятър е предпоставка за бързото и неконтролируемо разпространение на огъня, предупреждават от регионалния пресцентър на МВР. В съобщението се казва още:
НАПОМНЯМЕ ВИ ЗА АБСОЛЮТНАТА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА ЗА ИЗГАРЯНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ!
Апелираме жителите на областта да бъдат по-внимателни с огъня и да спазват основните правила за недопускане на пожари, а именно:
            Не палете огън на открито във ветровито време.
При почистването на селскостопански и вилни имоти и дворове отпадъците не трябва да се изгарят, а да се изнасят на определените места.
            Не позволявайте на децата да играят с кибрит, запалки, пиратки.
            Особено внимание по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.
            Не палете крайпътни ивици и други площи със суха тревна растителност. Запаленият в сухи треви огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд.
Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности.
Подготовката на зимнина, устройване на пикници и барбекюта да се извършва на определени безопасни места, като се вземат мерки за изгасяване на огнищата.
При възникване на пожар потърсете най-бързата възможност за подаване на съобщение на телефон 112.
24rodopi.com
hard admin

*

Top