Шестима ардинчани искат да станат приемни родители

Гюнер ШЮКРИ

Измина една година от стартирането на проект „И аз имам семейство” по предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”. Към настоящия момент в община Ардино има подадени  шест заявления за приемни родители, като всичките кандидатстват за професионални приемни родители. Три от тях са одобрени и  вписани в Регистъра на утвърдените приемни семейства. Останалите три семейства са в процес на проучване, оценка и обучение. Щастливи сме, че дейността има успех и ние стоим зад това с вяра и увереност, че приемната грижа може да се развива успешно и в по-малките населени места,  споделят от Екипа. Процеса по набиране на кандидати за приемни родители продължава и всеки който има желание и възможност да се грижи за дете може да получи повече информация в офиса на екипа.

гр. Ардино, ул. Чинар № 4 (в сградата на „Защитеното жилище”)

тел.0361/58-603, 0889390506

e-mail: priemi_me@abv.bg

hard admin

*

Top