Шефовете на отдели в Община Кирково ясни на 99 % – Хадживейсал, Димитрова, Мюмюн

Тасим Хадживейсал, Стела Димитрова и Сезгин Мюмюн се очаква да оглавят най-важните административни звена в Общинска администрация в Кирково, става ясно от решения на конкурсните комисии.
Тасим Феим Хадживейсал е допуснат до конкурса за позицията „Началник на отдел „Общинска собственост, търговия, селско и горско стопанство”.  На 11 март той ще развие писмена разработка по тематика: „Организация, управление и разпореждане с общинска собственост. Прозрачно и ефективно управление на общинската собственост – стратегически ресурс на община Кирково”.
Стела Севдалинова Димитрова е кандидат за шеф на отдел „Образование, култура, образование, социални дейности, спорт и туризъм”. На 10 март тя ще защити писмена концепция на тема: „Концепция за стратегическо управление на отдела в сферата на образованието, социалните дейности, спорта и туризма, проекти и програми за развитие на общинската образователна, социална и спортна политика на територията на община Кирково”. На същата дата е защитата на труда на Сезгин Юмер Мюмюн по темата „Концепция за стратегическо управление на отдела свързана с организация и контрол на работата в канцеларията на Кмета на община и Председателя на общински съвет, организиране на международните връзки на община Кирково, иновативни идеи за политиката на общината в областта на човешките ресурси”. Той е кандидат за началник на отдел „Канцелария и международни връзки, ГРАО и ЧР”.
И за трите позиции има по един кандидат.
24rodopi.com
hard admin

*

Top