Шефът на „Горубсо-Кърджали”: Ще пия от заустваните води, ако кметът пие от Водно огледало!

„През 2007 година, когато стартирахме процедурите за новото производство, ме попитаха щом всичко е толкова безопасно, дали съм готова да пия от заустваните води. Сега ще отговоря-да, готова съм да пия ако преди това кметът Хасан Азис стори същото с вода от Водното огледало”. Това обяви изпълнителният директор на „Горубсо-Кърджали” инж.Живка Ковачева по повод скандала, с който стартира общественото обсъждане на златодобива от кърджалийското предприятие.

Кметът инж. Хасан Азис не даде разрешение за провеждане на процедурата поради липса на необходимите условия за провеждането й, както и неприсъствието на представители на Регионалната екоинспекция.

Залата в Дома на техниката беше препълнена, като нямаше място дори за кмета. Градоначалникът, заедно със служителите на Общинска администрация, напусна сградата. Въпреки това, ход на процедурата бе даден, а изпълнителният директор на „Горубсо” обяви, че на 27 декември м. г. кметът е дал писмено разрешение за общественото обсъждане, а копие от него бе предоставено на присъстващ нотариус. „Искахме по-голяма зала, но от Общината подготвиха за обсъждането именно тази. Как може тя да побере всички?”, коментираха от предприятието.

„Общинската власт и кметът Хасан Азис показаха една безотговорност с поведението си. Това е една голяма инвестиция, която гарантира 550 работни места, както и приходи за общината. Само за миналата година сме платили местни данъци и такси в размер на 200 000 лева. Над 500 молби за работа пък чакат одобрение в предприятието. Кметът би следвало да обслужва интересите на своите гласоподаватели, но с тази си постъпка той не го направи. „Горубсо” е създадено през 1939 година и от тогава се използва в работния цикъл като реагент натриев цианид и нито веднъж не е съществувал проблем за екологията на града”, заяви Живка Ковачева.

Припомняме, че още през месец декември от РИОСВ-Хасково представиха на официалната си страница Доклад за извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексното разрешително. В него не бе констатирана нито една нередност.

hard admin

*

Top