Шивашки фирми: Бюрокрацията ни пречи да кандидатстваме по проекти

Работодатели коментираха с областния управител Бисер Николов проблемите и предизвикателствата, пред които е изправен шивашкият бранш в Кърджали. „Не работим по проектни предложения, тъй като канцеларщината е голяма, не искаме обучения, а възможност да кандидатстваме за реална помощ – например машина за кроене”, обясниха управители на фирми. Всяка от тях осигурява работа на над 100 души.

Срещата се състоя в пекът в рамките на обучение на КНСБ в партньорство с Българската стопанска камара за правото на информиране и консултиране. Участие в нея взеха Костадин Стратиев, директор на „Инспекция по труда” в Кърджали, Иванка Караколева, председател на регионалния съвет на КНСБ, експерти на синдикалната организация.

Работодателите коментираха още трудностите за договаряне на поръчки по време на криза и поискаха диалог с контролните органи, предварително съдействие, консултации, за да не се стига до административно-наказателна отговорност.

Управителите на фирми приеха предложението на областния управител да изготвят писмени становища за проблемите в шивашкия сектор и да предложат мерки за преодоляването им.

На срещата бяха коментирани въпроси, свързани с безработицата, професионалното обучение, квалификацията на работниците, сивата икономика в сектора. 

hard admin

*

Top