Школа и кметства печелят проекти за зелени зони

Училища и кметства в Кърджали, Кирково, Крумовград и Джебел са с одобрени проекти в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда”. За трета поредна година конкурсът е на тема „Обичам природата – и аз участвам” и се провежда като част от националната информационна кампания на Екоминистерството.

Над 3 милиона лева ще бъдат предоставени на одобрените проекти от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Както всяка година, проектите на общините са на стойност 10 хиляди лева, съобщиха от РИОСВ-Хасково. Голяма част от тях предвиждат почистване на определени участъци, тяхното озеленяване и създаване на зони за отдих и естетизиране и подобряване на жизнената среда в населеното място.

hard admin

*

Top