ЮЦДП пред бизнеса: Непрекъснато следим качеството на падналата дървесина

Непрекъснато ще бъде следено качеството на падналата през бедствието от месец март дървесина, горската инфраструктура пък ще бъде поддържана от външни фирми до сключване на договор за закупуване на собствени машини.
Това уверение дадоха от ръководството на Южноцентралното горско предприятие в Смолян пред представители на бизнеса в Родопите. Срещата в Кърджали бе част от поредицата подобни, като следващата е предвидена с браншови фирми в Смолян.
От най-голямата горска структура в страната, са запознали бизнеса с мерките, които предстои да се вземат за горската инфраструктура, нейната поддръжка и най- вече с провежданите мерки по опазване на пострадалата дървесина.
Представители в бранша са получили уверение, че през 2016 година за нуждите на горските стопанства ще бъдат закупени три трактора. С нова техника ще разполагат държавното лесничейство „Женда”, ДГС-Ардино и горското в Крумовград. През новата година стопанствата в Кирково и Момчилград ще използват техниката на съседни стопанства, а през 2017 година ще бъде закупена и за тях. До сключване на договор за закупуване на техниката, наличните горски пътища ще бъдат поддържани от външни фирми. От предприятието са уверили бизнеса, че непрекъснато се набюдава качеството на пострадалата дървесина, а така също се предприемат мерки то да не бъде влошено. „Продажната цена ще се променя и винаги ще бъде адекватна на състоянието на дървесината”, категорични са от ръководството на Южноцентралното горско предприятие.
hard admin

*

Top