„Дънди” разярени, значи сме на прав път

Позиция 
на Гражданско сдружение „Живот за Крумовград” 
по повод изявленията на корпоротивния директор на „Дънди Прешъс Металс” 
Алекс Нестор

С изумление прочетохме, необяснимо, арогантното изявление на корпоративния директор на „Дънди Прешъс Металс” Алекс Нестор. В стил „господина от Лондон” той ни уведомява, че те вече не били ядосани, а разярени, защото някаква си местна власт и неправителствени организации си позволяват да атакуват проекта на „Дънди” за златодобив в Крумовград. По нататък в яростта си г-н Нестор прекрачва граници, които никой, никога не си е позволявал да прекрачи.
За първи път проектът за златодобив в Крумовград се политизира.
Алекс Нестор заявява, че за разлика от местната власт и правителството на тройната коалиции, при сегашните управляващи компанията среща пълна подкрепа. По този начин той директно ангажира правителството и го прави страна в един конфликт, решение на който има само в съда – български или европейски. Нашето разбиране до този момент винаги е било, че средният ешалон в МИЕ и МОСВ, „вечните” чиновници в тези министерства, са се опитвали да прокарат проекта в разрез със закона, интересите на държавата, а и на политическата власт. Отстоявайки тази теза, ние сме съумявали да предпазим предишните две правителства от решения, които биха имали много негативни последици за България.

Защо точно в този момент г-н Алекс Нестор прави тези абсурдни според нас изявления?

На първо място „Дънди” смяташе, че вече са си решили проблемите около проекта „Крумовград”. Обезпечили се медийно, те изсипваха от „рога на изобилието” благата от златодобива. 190 милиона лева инвестиция по време на криза. В различните години тази цифра е варирала от 60 до 300 млн. долара, в зависимост от конкретната им медийна нужда.
Да разсъждаваме върху структурата на инвестицията, какво би ни донесла тя? Със сигурност няма да са нови пътища, фабрики, образователни или медицински центрове.
Със сигурност обаче в тези 190 млн. лв. са разчетени средства за закупуване на близо 500 000 т опасни химически препарати, които ще отровят земята и водите ни.
Със сигурност са разчетени средства за хиляди тона взривни материали, които ще замърсят въздуха с арсен и други крайно опасни химически вещества, влизащи в състава на самите взривни материали.
Основната част от тези 190 млн. лв. е за закупуване на тежки машини – камиони, които ще разбият пътищата ни, багери, ескалатори и инсталации за флотация на рудата.
Естествено в тези 190 млн. лева влизат и разходите за заплати. Минимална част ще е за местните хора поради факта, че те не са квалифицирани, а и тъй като ще бъдат минимален брой заети. При първоначалната презентация на проекта през 2004 г. „Дънди” заявиха, че ще разкрият 60 работни места. Имаме и документите, в които твърдяха това, а и медиите ги имат. За разминаването в цифрите в различните години от представянето на проекта ще става въпрос непрекъснато. Тогава твърдяха, че заплатите ще бъдат в размер на 500-600 лв. След като се сблъскаха със съпротивата на хората от Крумовград, те започнаха да увеличават и работните места, и заплатите. При този вид производство, обаче, ще е твъре интересно „Дънди” да отговорят къде и като какви ще работят 300 неквалифицирани местни работници.
В общи линии това е структурата на 190-милионната инвестиция. Пари за унищожение на природата и здравето на хората.
Що се отнася до отказа им от цианидната технология, нещата стоят по следния начин. До последно, и днес дори, те твърдят, че това е най-добрата технология. Най-добрата за тях, естествено. През 2004 и 2005 г. ни уверяваха, че цианидите са безопасни и са навсякъде около нас, така както ни уверяват днес, че и днешната им технология е безопасна колкото перилните препарати.
И стигаме до най-сериозния проблем – складирането на опасните химикали, използвани в златодобива. „Дънди” твърдят, че се отказвали от хвостохранилището и по този начин намалили площта на мината от 200 на 100 хектара. Вече не говорим за хвостохранилище, а за клетки, в които ще се складират стотици хиляди тонове от т.нар. „химическа паста”. Освен всичко друго, тази паста се складира в защитени от „Натура” зони. Това е големият проблем на „Дънди”, освен законовите нарушения при отдаването на концесията в България. С МОСВ те могат и да „решат” този проблем, но в съда и в Европа това е невъзможно. Именно там ние ще търсим правата си.
Това, което най-много изплаши „Дънди” днес, е гласността, която отново придоби проектът в Крумовград. Те смятаха, че са си решили проблемите и тихомълком ще си приберат печалбата. Дори са се подготвили и за многократното й увеличаване. Какво имаме предвид? В началото на проекта, когато бе нужно да спечелят обществеността и институциите, прогнозите за количеството злато варираха от 90 т – 70 т до 60 тона. Днес, убедени, че нямат проблеми с концесията, говорят за 20-21 т. Това е класически подготвен грабеж. Кой ще контролира какво добиват и какво изнасят, върху какво плащат концесионни такси. Нима някой мисли, че днешните български чиновници – апологети на „Дънди”, ще ги контролират ефективно. Убедени сме, че не. Просто българското злато, нашето, вашето и на нацията ни, ще напусне България под възторжените ни и глуповати погледи, навлажнени от умиление пред „щедрия” инвеститор, който плащал 1500 лв. заплати.
Абсурдно е. Българското злато трябва да стои в сейфовете на БНБ или в недрата на българската земя. Видяхме в криза каква е цената на златото. Няма държава в света, която да си позволява това.
„Живот за Крумовград” води дългогодишна битка с колонизаторите от „Дънди Прешъс Металс”. Ако не бяхме ние, цианидите вече пета година щяха да разяждат родната ни земя. Златото на Ада тепе отдавна щеше да е в трезорите зад океана. Вероятно на още десетки места в България „Дънди” щеше да прави това, което може най-добре – да унищожава и ограбва България. Справка – Челопеч.
Ние обаче ще продължим битката. Това, че „Дънди” са разярени, показва, че сме на прав път. Нашите оръжия ще са законността, гласността и прозрачността. Именно с тях ще предолеем ехидните и високомерни подмятания на раболепните медии и чиновници, продали се за благоволението на злото.
 „Живот за Крумовград” брани живота на България.

  Гражданско сдружение „Живот за Крумовград"
Спасов

*

Top