1 700 проверки за онлайн връзка

През миналата година инспекторите от офис Кърджали са извършили 1 700 проверки в търговски обекти за наличието или липсата на онлайн връзка на касовите апарати с НАП. Инспекторите от местния офис са работили и по над 50 подадени от граждани жалби и сигнали. Участвали са и в над 50 съвместни проверки на НАП с други институции – МВР, Регионално управление по горите, ДАИ и др.


Корпоративният данък-до 1 април

 Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2012 година. Те попълват отделен формуляр – образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Това напомнят от Приходната агенция.

Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността. Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет.

Тази година, срокът за подаване на годишната данъчна декларация за корпоративни данъци е 1 април, тъй като 31 март е неделя. Този срок важи както за фирмите, които дължат данък, така и за тези, които не са извършвали дейност.

Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.

hard admin

*

Top