1 929 души са напуснали област Кърджали в последната година

1 929 човека са напуснали област Кърджали през 2012-та, в 7-те общини на региона пък са се установили 1 583-ма. Това съобщиха за 24rodopi.com от териториалното статистическо бюро.
Напускащите Източните Родопи се установяват в София, Варна и други големи български градове, но повечето са заминали в страни от Западна Европа. За тръгващите от Кърджалийско това е начин да избягат от бедността.
Близо 57 на сто от българите в слабо заселени места и 54 на сто от средно населените райони или малки градчета живеят в риск от бедност и социално изключване, отчита анализ на Евростат за населението на Евросъюза, което е било застрашено от тези рискове в периода 2008-2011 г. Около 38 на сто от българите в гъсто заселени райони или по-големи градове също са застрашени от бедност и социално изпадане. България е с показател за риск от бедност 49 на сто при среден показател 24 процента за ЕС-28, сочат данните на Евростат, цитирани от БТА.
Анализът отчита рисковете от бедност в над 1 300 европейски региона по няколко показателя: по степента на урбанизация на населеното място; по прираста на населението /на 1 000 души/ в различните еврорегиони и по промяната на нивото на заетост на хората между 20-64 години. През този период около 120 милиона души в ЕС или 24 на сто от населението са били застрашени от бедност или социално изключване, показват данните.
След България с висок риск от бедност са хората в Румъния – 40,3 на сто, Латвия – 36,6 на сто, Литва и Унгария – по 32 на сто и др.
Страните с най-нисък дял от хората, които са изложени на бедност и социално изключване по степен на урбанизация са Чехия – 15,4 на сто и Холандия – 15,7 на сто. Следват Швеция – 16 на сто, Люксембург – 16,8 на сто и Австрия – 16,9 на сто.
Европейската статистика отчита и регионите с най-нисък и най-висок прираст на населението /на хиляда жители/. По този показател най-значителен спад на населението на 1 000 души е отчетен в региони в Литва и Латвия – минус 22 на сто и Янина, Гърция – минус 20 на сто. За България – най-висок ръст е отчетен в столицата София – плюс 3,4 на сто, а най-ниска е популацията на 1 000 души във Видин /минус 17 на сто/ и Монтана /минус 15 на сто/, които се оказват двата най-интензивно намаляващи български града.
Най-голям спад в заетостта на хората между 20 – 64 години отново е отчетен в България – в Южен Централен район заетостта спада с минус 9,7 процентни пункта през 2011 г. Зад нас са райони в Латвия и Испания – спад от минус 9,5 процентни пункта, три района в Ирландия – спад от минус 9,2 процентни пункта и др.
На другия полюс с ръст от 8,3 на сто са районите Корса във Франция, Анхалт, Германия – плюс 4,5 на сто и Тичино, Швейцария – плюс 3,2 на сто.
Сред 36 региона в ЕС, които са имали различно увеличение на нивото на заетост – 25 се намират в Германия, по три – във Франция и Полша, два – в Румъния, по един в Малта, Люксембург и Великобритания, отчита Евростат.
 
За едно разделено семейство – четете тук
 
Коя община е с най-тревожни показатели – четете по-късно тук
hard admin

*

Top