10 години по-късно: Нова градина за децата на 4 села в Крумовградско

Дъждовният първи ден на пролетта не  успя да помрачи празничното настроение на жителите от крумовградското село Токачка. Първа пролет дойде при тях с по-различно „Слънце” – Целодневна детска градина с това име отвори врати след повече от десетгодишно прекъсване.

Това е един прекрасен детски дом, в който малките жители на село Токачка и близките Лещарка, Тополка, Пашинци и Гривка ще правят своите първи стъпки в живота.

Сградата на детската градина е построена  през 1978 г. и в нея  са раснали  безгрижно стотици деца.

Поради намаляване броя на децата,  ЦДГ е закрита, а децата от района на с.Токачка посещават ПДГ.

През 2008 г. и 2011 г. е извършен ремонт  на детското заведение, а с решение на ОбС – Крумовград от м.септември 2012 г. се  открива ЦДГ „Слънце” с една група за деца от 3 до 6 години.

Трикольорната лента на детското заведение преряза кметът на общината г-жа Себихан Мехмед и пожела: „Ден след ден, радостта, безкрайните усмивки и вълшебства  да не свършват, а децата да растат здрави, умни и добри.”

hard admin

*

Top