100 000 лева от „Красива България“ за ремонт на Дома на културата

Домът на културата в Кърджали ще бъде ремонтиран със средства по програма „Красива България”.
На последното заседание на Общинския съвет бе гласувано предложението на кмета инж. Хасан Азис Община Кърджали да кандидатства пред програма „Красива България” за  осигуряване на средства за ремонт на сградите на Дома на културата и Обединения детски комплекс.
Максималната сума, която може да бъде отпусната по проекта,  е 100 хил. лв. Може да се кандидатства  и за ремонти на обекти на стойност до 300 хил. лв., но в случая другите пари трябва да осигури  община Кърджали. Участието й във финансирането трябва да е не по-малко от 50%.
hard admin

*

Top