1000 души се помолиха за здраве и берекет в Долно Прахово, подсилиха се с 18 казана кешкек

Гюнер ШЮКРИ
Около 1000 души от Долно Прахово, околните села Горно Прахово, Башево, Млечино и наши изселници, които пристигнаха от Турция, Англия, Холандия, Кипър участваха в традиционния мевлид за здраве и берекет.  Религиозното събитие се проведе в медресето край Долно Прахово.
Организатори на проявата бяха кметство Долно Прахово и джамийското настоятелство.
Духовници, водени от имамина  Нуритдин Ибрям, прочетоха айети от Свещената книга на мюсюлманите – Корана.
Местните майстор-готвачи Шабан Юсеин и Касим Фейзуллах приготвиха 18 казана кешкекгрухана пшеница с телешко месо.  Всички разходи бяха поети от
синовете (Хасан, Мехмед, Реджеб) и дъщерите (Хайрие, Бахрие, Шукрие и Сание) на покойния бивш имамин на медресето в Долно Прахово Мюмюн Хасан, както и синовете и дъщерите на обслужващият медресето Мурад Ахмедов – Ахмед, Халил и Гюлфиде.
Организаторите изпратиха от вкусното ястие и на работниците, които работят по реконструкцията на пътя от Хромица до Долно Прахово, както и за нуждите на болницата в Ардино. Всички бяха почерпени с турски локум.
Събитието бе уважено от председателя на Общинския съвет в Ардино Сезгин Байрям, зам.-кмета на общината Наско Кичуков. Тук бяха и кметовете на Бял извор, Башево, Горно Прахово, Млечино, Богатино и кметските наместници на Китница и Голобрад.
„ Искаме да продължим тази хубава традиция. Според мюсюлманската религия е дълг на всеки да прави хаир (добро дело)”, заяви 68-годишният Мехмед Ерсой от Бурса.
Нуриттин  Семерджи също от Бурса, се е изселил през 1977 година от Горно Прахово. Той сподели, че за втори път идва на религиозната проява. „Мевлидите са поводи да се събират близки, роднини, приятели. Хората се опознават и сближават”, заяви Семерджи
Селският управник Ахмед Емин изрази искрените си благодарности към спонсорите за помощта, която оказват при организирането на мевлида.
24rodopi.com
hard admin

*

Top