„1000 стипендии” за седем ботевци

Отново ученици от Езиковата гимназия в Кърджали са сред първенците на финалното класиране на проект „1000 стипендии”.
С основна стипендия са отличени Айсун Юсуф по предмет литература и Боян Каменов по предмет история. Поощрителни стипендии получиха Гергана Вакарелова-литература, Златина Точкова–фотография, Айнур Билял-литература, Надежда Стефанова-езикознание и Денис Шакир-математика.
Проект „1000 стипендии” е създаден, за да стимулира ученици от основно и средно образователно ниво в България, които демонстрират интерес към учението, талант в сферата на обществените, естествените науки и изкуството и желание за бъдещо личностно развитие. „1000 стипендии” e поощрение не само на потенциала, дарбата и уменията, но и на оригиналността, аналитичността и стимулиращата образователна среда. Възпитаниците на ГПЧЕ „Христо Ботев” в Кърджали са доволни от предоставената им възможност, използвайки средствата от стипендията да развиват своя талант и насоченост в различни области на познанието. Техният успех е резултат на упорития им труд и на усилията на учителите им, които са не само техни наставници, но и приятели, които умеят да ги насочват и стимулират, така че те в максимална степен да разкрият своя творчески потенциал.
hard admin

*

Top